Hemişelik magnitler

Hemişelik magnitler

 • Köp polýusly plastmassa sanjym Güýçli galyplanan NdFeB magnitleri

  Köp polýusly plastmassa sanjym Güýçli galyplanan NdFeB magnitleri

  Material: NdFeB sanjym baglanan magnitler

  Bahasy: Sintirlenen we baglanan magnitler üçin ähli baha

  Şekil: omöriteleşdirilen

  Ölçegi: omöriteleşdirilen

  Magnitizasiýa ugry: Köp sanly

  Bütin dünýä iberýäris, az mukdarda sargyt kabul edýäris we ähli töleg usullaryny kabul edýäris.

 • Epoksi örtükli NdFeB baglanan gysylan halka magnitleri

  Epoksi örtükli NdFeB baglanan gysylan halka magnitleri

  Material: Çalt söndürilen NdFeB magnit tozy we baglaýjy

  Baha: BNP-6, BNP-8L, BNP-8SR, BNP-8H, BNP-9, BNP-10, BNP-11, BNP-11L, BNP-12L

  Şekil: Blok, halka, ark, disk we özleşdirilen

  Ölçegi: omöriteleşdirilen

  Örtük: Gara / çal epoksi, Parylene

  Magnitleşmegiň ugry: Radial, ýüz köp magnitleşmek we ş.m.

 • Agyr wezipe sygyr magnit ýygnagy

  Agyr wezipe sygyr magnit ýygnagy

  Sygyr magnitleri, ilkinji nobatda, sygyrlarda apparat keseliniň öňüni almak üçin ulanylýar.Enjam keseli, sygyrlar dyrnak, ştapel we baldak sim ýaly metallary bilmän iýip, soň bolsa retikulumda ýerleşýär.Bu metal sygyryň töweregindäki möhüm organlara howp abandyryp, aşgazanda gyjyndyrma we çişme döredip biler.Sygyr işdäsini ýitirýär we süýdüň çykarylyşyny (süýt sygyrlary) ýa-da agramyny artdyrmak ukybyny peseldýär.Sygyr magnitleri, garyn we retikulumyň gatlaklaryndan we çatryklaryndan azaşan metallary çekip, enjam keseliniň öňüni almaga kömek edýär.Dogry dolandyrylanda bir sygyr magnit sygyryň ömrüni dowam etdirer.

 • NiCuNi örtükli N35 F5x5x5mm kub magnit

  NiCuNi örtükli N35 F5x5x5mm kub magnit

  Şekil: Blok

  Ölçegi: 5mm x 5mm x 5mm

  Material: NdFeB Magnitler
  Baha: N35
  Iň ýokary iş temperaturasy: 80 ° C / 176 ° F.
  Çydamlylyk: 0.01-0.1mm
  Plastinka: Nikel + Mis + Nikel üç gatly gatlak
  Paket: Islegiňize görä
 • N42SH F60x10.53 × 4.0mm Neodymium Blok Magneti

  N42SH F60x10.53 × 4.0mm Neodymium Blok Magneti

  Bar magnitleri, kub magnitleri we blok magnitleri gündelik gurnama we kesgitlenen programmalarda iň köp ýaýran magnit şekilleridir.Dogry burçlarda (90 °) ajaýyp tekiz ýüzleri bar.Bu magnitler inedördül, kub ýa-da gönüburçly görnüşde bolup, programmalary saklamakda we gurnamakda giňden ulanylýar we saklaýyş güýjüni ýokarlandyrmak üçin beýleki enjamlar (kanallar ýaly) bilen birleşdirilip bilner.

  Açar sözler: Bar magnit, kub magnit, blok magnit, gönüburçly magnit

  Baha: N42SH ýa-da özleşdirilen

  Ölçegi: F60x10.53 × 4.0mm

  Örtük: NiCuNi ýa-da özleşdirilen

 • N52 F40x30x1.5mm Neo gönüburçly magnit, 3M öz-özüne ýelmeýän lenta

  N52 F40x30x1.5mm Neo gönüburçly magnit, 3M öz-özüne ýelmeýän lenta

  Önümiň ady: Öz-özüne ýelmeýän blok magnit
  Görnüşi: N52 ýelimleýji-blok-F40x30x1.5mm
  - Hemişelik magnitleriň iň ýokary energiýasy
  - Orta temperaturanyň durnuklylygy
  - Highokary mejbury güýç
  - Orta mehaniki güýç
  Custöriteleşdirilen!
  * * T / T, L / C, Paypal we beýleki tölegler kabul edildi.
  ** Islendik ölçeg ölçegleri.
  ** Bütin dünýäde çalt eltip bermek.
  ** Hil we baha kepillendirilýär.

  Neodimiý magnit, ýeňil agramy we güýçli magnit güýji sebäpli adamlaryň durmuşynda aýrylmaz önüme öwrüldi.Doly aragatnaşygy we iň ýokary sorulmagyny üpjün etmek üçin 3M ýelimleýji lenta bir tarapa ýelmeýär.Programmalaryň dürli görnüşleri üçin amatly.3M lentanyň bir gapdalyndaky stikeri gabyň we islendik arassa we tekiz ýere ýapyň.Durmuş we senagat üçin çäksiz amatlylygy üpjün edýär.

 • Deşikli seýrek Earther Uly Blok NdFeB Magnitleri

  Deşikli seýrek Earther Uly Blok NdFeB Magnitleri

  Blok Magnit, Seýrek Earther Blok Neodymi Demir Bor Magnit, Güýçli Neodim Blok Magnit, Super Güýçli Neo gönüburçly Magnit

  Seýrek ýer neodimi blok magnit iň güýçli hemişelik magnitlerden biridir.Önümlerimiziň diapazony, magnit bölüjileri, akym gözegçiligi ulgamlary we azyk senagatynda suw sowadyjy ýaly dürli programmalar üçin amatly.

  Magnit erginleriniň güýçli öndürijiligi sebäpli köp maksatly seýrek toprak bloky ileri tutulýan magnitdir.Neodimium blok magnitlerimiz, seýrek toprak blok magnitleri diýlip hem tanalýar, dürli ululykda, şekillerde we derejelerde bolýar.Maksimum magnit güýji bolan köp maksatly magnit gerek bolsa, iň gowy saýlaw.

  Bloklarymyz dizaýn, mahabat, in engineeringenerçilik, önümçilik, çap, film, ylym, binagärlik we dürli täjirçilik we önümçilik goşundylary ýaly dürli pudaklarda ulanylýar.

 • N38H omöriteleşdirilen NdFeB Magnet NiCuNi örtüginiň iň ýokary temperaturasy 120 ℃

  N38H omöriteleşdirilen NdFeB Magnet NiCuNi örtüginiň iň ýokary temperaturasy 120 ℃

  Magnitleşdiriş derejesi: N38H
  Material: Sintirlenen neodiý-demir-bor (NdFeB, NIB, REFeB, Neoflux, NeoDelta), Seýrek Earther Neo
  Örtük / örtük: Nikel (Ni-Cu-Ni) / Iki gezek Ni / Sink (Zn) / Epoksi (Gara / çal)
  Çydamlylyk: ± 0.05 mm
  Magnit akymyň galyndy dykyzlygy (Br): 1220-1250 mT (11.2-12.5 kG)
  Energiýa dykyzlygy (BH) iň ýokary: 287-310 KJ / m³ (36-39 MGOe)
  Mejbury güýç (Hcb): 99 899 kA / m (≥ 11.3 kOe)
  Içerki güýç güýji (Hcj): ≥ 1353 kA / m (≥ 17kOe)
  Iň ýokary iş temperaturasy: 120 ° C.
  Eltip beriş wagty: 10-30 gün

 • AU örtükli tekiz neo blok magnit

  AU örtükli tekiz neo blok magnit

  Neo Magnet Au örtügini, tekiz neo magnitini, N42 neodimium blok magnitini bloklaň

  Önümiň ady: Neo Magnet Au örtügini bloklaň

  - Hemişelik magnitleriň iň ýokary energiýasy
  - Orta temperaturanyň durnuklylygy
  - Cookary mejbury güýç
  - Orta mehaniki güýç

  1) Güýçli magnit güýji
  2) intokary içerki mejbury güýç
  3) Giňişleýin programma, ýokary remanans
  süzülen blok neodimium magnit
  Magnit aýratynlygy:
  1) material:Neodimiý-demir-bor;
  2) Temperatura: iň ýokary iş tempi 230 dereje sentigrada ýa-da 380 kýuri ​​temperaturasyna çenli;
  3) Baha: N33-N52,33M-48M, 33H-48H, 30SH-45SH, 30UH-38UH we 30EH-35EH;
  4) Şekil: halka, blok, disk, bar we islendik özleşdirilen
  5) Ölçegi: müşderileriň haýyşy boýunça;
  6) Örtük: Ni, Zn, altyn, mis, epoksi we ş.m.
  7) Müşderiniň haýyşy boýunça.
  8) Bäsdeşlik bahasy we iň gowy gowşuryş senesi bilen gowy hil.
  9) Programma: datçikler, hereketlendirijiler, rotorlar, ýel turbinalary, ýel generatorlary, gatygepleýjiler, magnit saklaýjy, süzgüçli awtoulaglar we ş.m.

 • N38SH tekiz blok Seýrek Earther hemişelik neodim magnit

  N38SH tekiz blok Seýrek Earther hemişelik neodim magnit

  Material: Neodymium Magnit

  Şekil: Neodymium Blok Magneti, Uly Kwadrat Magnit ýa-da beýleki şekiller

  Baha: NdFeB, N35 - N52 (N, M, H, SH, UH, EH, AH) islegiňiz boýunça

  Ölçegi: Adaty ýa-da özleşdirilen

  Magnit ugry: omörite talaplar

  Örtük: Epoksi. Gara epoksi.Nikel.Silver.etc

  Iş temperaturasy: -40 ℃ ~ 150 ℃

  Gaýtadan işlemek hyzmaty: Kesmek, galyplamak, kesmek, urmak

  Gurşun wagty: 7-30 gün

  * * T / T, L / C, Paypal we beýleki tölegler kabul edildi.

  ** Islendik ölçeg ölçegleri.

  ** Bütin dünýäde çalt eltip bermek.

  ** Hil we baha kepillendirilýär.

 • Ownuk neodim magnit kub kub seýrek Earther hemişelik magnit

  Ownuk neodim magnit kub kub seýrek Earther hemişelik magnit

  Kub / Blok 5.0 x 5.0 x 5.0 mm N35SH Nikel (Ni + Cu + Ni) Neodimiý Magnit

  1. Dürli görnüşdäki ýokary intensiwlik NdFeB magnit.
  2. bahalandyrmalar: N33-N52 (M, H, SH, UH, EH)
  3.platings: Nikle, Sink, Cu we ş.m.
  NdFeB magnitleri häzirki wagtda bar bolan iň güýçli we ösen täjirleşdirilen hemişelik magnitlerdir.
  Honsen Magnetics-iň bu ugurda 10 ýyldan gowrak tejribesi bar.
  Sintered NdFeB magnitlerine ünsi jemleýäris we tejribeli inereneriň we aýratyn satuw toparynyň kömegi bilen ösdürýäris.
  * Fiziki artykmaçlyklary: Bu material gaty, döwük we aňsat poslanýar, ýöne Nikel, Nikel-Mis-Nikel, Znik, Gara we çal epoksi örtük, Alýuminiý örtük, Galaýy, Kümüş we ýerüsti goramak üçin köp sanly bejergimiz bar. we ş.m.
  Highokary temperaturada-da ýokary durnuklylyga eýe;iş durnuklylygy pes Hcj üçin 80 gradusdan, ýokary Hcj üçin 200 gradusdan pes.
  Br-iň temperatura koeffisiýentleri -0.09–0.13%, Hcj -0.5–0.8% / dereje C.

 • “DC Motors” üçin “Ferrite Segment Arc Magnet”

  “DC Motors” üçin “Ferrite Segment Arc Magnet”

  Material: gaty ferrit / keramiki magnit;

  Bahasy: Y8T, Y10T, Y20, Y22H, Y23, Y25, Y26H, Y27H, Y28, Y30, Y30BH, Y30H-1, Y30H-2, Y32, Y33, Y33H, Y35, Y35BH;

  Şekil: Kafel, Ark, Segment we ş.m.

  Ölçegi: Müşderileriň talaplaryna laýyklykda;

  Programma: Sensorlar, hereketlendirijiler, rotorlar, ýel turbinalary, ýel generatorlary, gatygepleýjiler, magnit saklaýjy, süzgüçler, awtoulaglar we ş.m.

1234Indiki>>> Sahypa 1/4

Esasy programmalar

Hemişelik Magnitler we Magnit Assambleýalary öndüriji