Dizaýn we önümçilik

Bizde gaty güýçli tehniki topar bar.Magnitlere we olaryň ulanylyşyna düşünýäris.Doly we ösen önümçilik we synag desgalarymyz, ähli talaplara laýyk gelýän ýokary öndürijilikli hemişelik magnit materiallaryny öndürmegimizi üpjün edýär.Müşderiler ýörite amaly materiallary talap etseler, müşderileriň talaplaryna laýyk gelýän magnitleri çalt we ykdysady taýdan düzüp bileris.

Aşakda süzülen NdFeB materiallarynyň önümçilik prosesi barada umumy maglumat berilýär.

Amal akymy

Şeýle hem, islendik programma üçin ýokary hilli magnit gurnamalaryny üpjün edip bileris.Gurnamak tejribämiz, ýelimleýji, baglanyşyk, öndürijiligi optimizasiýa we öndürijilik dizaýny ýaly umumy pikirlerde tejribäni ösdürmäge mümkinçilik berýär.

Magnit çözgütleri üçin zerur bolan islendik gutarnykly amallar üçin maslahat we hyzmatlar berip bileris.


Esasy programmalar

Hemişelik Magnitler we Magnit Assambleýalary öndüriji