Ofis enjamlary

Ofis enjamlary

 • “Countersunk & Thread” bilen “Neodymium Pot Magnets”

  “Countersunk & Thread” bilen “Neodymium Pot Magnets”

  Pot Magnitleri tegelek baza magnitleri ýa-da tegelek kubok magnitleri, RB magnitleri, käse magnitleri diýlip hem atlandyrylýar, polotnoýda ýa-da garşylykly berkidiji deşikli polat kubokda ýerleşdirilen neodiumdan ýa-da ferrit halka magnitlerinden ybarat magnit kubok gurnamalarydyr.Dizaýnyň bu görnüşi bilen, bu magnit gurnamalaryň magnit saklaýyş güýji birnäçe gezek köpelýär we aýry-aýry magnitlerden ep-esli güýçlidir.

  Gaz magnitleri, aýratyn-da ululary, senagat magnitleri hökmünde ulanylýan ýörite magnitlerdir.Gaz magnitleriniň ýadrosy neodiumdan ýasalýar we magnitiň ýelimleýiş güýjüni güýçlendirmek üçin polat gazana batýar.Şonuň üçin olara “gaz” magnitleri diýilýär.

 • Magnit ady nyşany awtomatiki önümçilik

  Magnit ady nyşany awtomatiki önümçilik

  Önümiň ady: Magnit ady nyşany

  Material: Neodimiý magnit + polat plastinka + plastmassa

  Ölçegi: Adaty ýa-da özleşdirilen

  Reňk: Adaty ýa-da özleşdirilen

  Şekil: gönüburçly, tegelek ýa-da özleşdirilen

   

  Magnit ady nyşany nyşanyň täze görnüşine degişlidir.Magnit ady nyşany adaty nyşan önümlerini geýeniňizde eşiklere zeper ýetirmezlik we derini gyjyndyrmazlyk üçin magnit ýörelgesini ulanýar.Geýimleriň iki gapdalynda berk we ygtybarly bolan özüne çekiji ýa-da magnit bloklary prinsipi bilen berkidilýär.Etiketkalary çalt çalyşmak arkaly önümleriň hyzmat möhleti ep-esli uzalýar.

Esasy programmalar

Hemişelik Magnitler we Magnit Assambleýalary öndüriji