Ofis we bilim magnitleri

Honsen Magentics, ofis üpjünçiligi we mekdepler üçin her dürli magnit önümlerini öndürýär

Ofis magnitinde dürli şekiller, ululyklar we reňkler bar.Ferritewegünäli NdFeBofis magnitlerinde ulanylyp bilner.

Honsen Magnetics, aksiýalarymyzda bar bolan dürli görnüşli ofis magnitlerini we bilim magnitlerini öndürmekde ýöriteleşendir.Hünärmenler toparymyz size günde 24 sagat hyzmat eder, täze geliş maglumatlary we mahabat maglumatlary üçin biziň bilen habarlaşyň.

Magnitler häzirki günümiz üçin has möhüm bolýar.Magnitler diňe bir ulanylmaýarSenagat, Aerokosmos,Awtoulag, Awtomatlaşdyryş, harby we aragatnaşyk möhüm önüm hökmünde, şeýle hem durmuşymyz we işimiz üçin möhüm rol oýnaýar.

Ofis magnitleri we bilim magnitlerini ulanmak aňsat we bahasy gaty arzan, kompas, magnit tagtasy, tagtada, magnit kanselýariýa gutusy, magnit bellikleri ýaly seresaply gözegçilik arkaly magnit önümlerini tapmak kyn däl,magnit nyşanlarywe ş.m.

Käbir bildirişleri aýna panelde, demir listde ýa-da tagtada goýmak isleseňiz, ýelimi arassalamazdan çalt düzeltmek üçin kiçijik magnit ýa-da magnit pin ulanyp bilersiňiz.Bir guty kagyz klip ýere gaçanda, olary birin-birin alyň?, Ok, wagt tygşytlamak üçin diňe klipleri gutujyga çalt çekmek üçin diňe magnit gerek.Ofisiňizde demir gurluş materiallary bar bolsa, asma meselesini çözmek üçin magnit çeňňek ulanyň.Magnitleri ulanmak tükeniksiz.


Esasy programmalar

Hemişelik Magnitler we Magnit Assambleýalary öndüriji