Ösümlikler we enjamlar

Honsen Magnitikahünärmen öndüriji we üpjün edijihemişelik magnitlerwemagnit gurnamalarygönüburçly magnitler, disk magnitleri, silindr magnitleri, ark magnitleri, halka magnitleri, hasaplaýjy magnitler, trapezoidal magnitler we beýleki ýöriteleşdirilen tertipsiz magnitler ýaly, biz hem doly tejribe we üstünlik ýaly magnit ýygnaklaryny öndürýäris.gaz magnitleri, kanal magnitleri, rezin bilen örtülen magnitler, magnit birikdirmeler, laminirlenen magnitler, çyzykly motor magnitleri, halbach massiw magnitleriwe başgalarmagnit ulanylyşymüşderileriň dizaýny bilen.

Önümçilik desgasy

Satyş bölümi

Gurluşyk
Lobbi
Dynç alyş meýdany
Uly mejlisler otagy
Ofis
Kiçi mejlisler otagy

Esasy programmalar

Hemişelik Magnitler we Magnit Assambleýalary öndüriji