In Engineeringenerçilik goldawy

Programma in Engineeringenerligi

In engineeringenerçilik toparymyz, hemişelik magnit dizaýn düşünjesinden başlap, prototip dizaýnyna we ahyrynda önümçilige çenli taslamaňyza goldaw berip biler.
Önümiň ösüşini çaltlaşdyrmak üçin aşakdaky hyzmatlary edýäris:

- Hemişelik magnit dizaýn tejribesi
-Material saýlama
- Gurnama ösüşi
-Sistemanyň giň derňewi

Şertnamalaýyn taslama

Müşderilerimiziň içerki in engineeringenerçilik çeşmeleriniň giňelmegi hökmünde dürli şertnamalaýyn in engineeringenerçilik hyzmatlaryny hödürleýäris.Inersenerler toparymyz, islendik islegi kanagatlandyrmak üçin ýöriteleşdirilen in engineeringener goldawyny berip biler.
Müşderini iň täze çözgütler bilen üpjün etmek üçin aşakdaky hyzmatlary hödürleýäris:

- Çäksiz element derňewi
- Prototip dizaýny
Synag we barlamak

Gözleg we ösüş

Hemişelik magnit dizaýny we çözgütleri bilen baglanyşykly gözleglere we ösüşlere işjeň gatnaşýarys.
Gözleg we ösüş we önümçilik üçin aşakdaky hyzmatlary hödürleýäris:

Şertnama boýunça gözleg
- omöriteleşdirilen kompozisiýa
- Materiallaryň ösüşi
-Aplikleriň ösüşi

Surat

Esasy programmalar

Hemişelik Magnitler we Magnit Assambleýalary öndüriji