Gaz magnitleri

Gaz magnitleri

 • Güýçli NdFeB Magnit tegelek bazasy Neodimiý Magnit Pot D20mm (0,781 in)

  Güýçli NdFeB Magnit tegelek bazasy Neodimiý Magnit Pot D20mm (0,781 in)

  Hasap çukury bilen gaz magnit

  ø = 20mm (0,781 in), beýikligi 6 mm / 7mm

  Çukur 4,5 / 8,6 mm

  Burç 90 °

  Neodiumdan ýasalan magnit

  Q235-den ýasalan polat käse

  Güýç takmynan8 kg ~ 11kgs

  Pes MOQ, özleşdirilen, talaplaryňyza görä kabul edilýär.

 • Countersunk Neodymium Shallow Pot Magnet D32mm (1,26 in)

  Countersunk Neodymium Shallow Pot Magnet D32mm (1,26 in)

  Hasap çukury bilen gaz magnit

  ø = 32mm (1,26 inç), beýikligi 6,8 mm / 8mm

  Çukur 5.5 / 10,6 mm

  Burç 90 °

  Neodiumdan ýasalan magnit

  Q235-den ýasalan polat käse

  Güýç takmynan30 kg ~ 35kgs

  Pes MOQ, özleşdirilen, talaplaryňyza görä kabul edilýär.

  “Neodymium Countersunk Pot Magnets” “Countersunk Pot Magnets”, “Countersunk Holder Magnets” we “Countersunk Cup Magnets” diýlip hem atlandyrylýar we olar polat örtükden we seýrek ýer magnitinden ýasalýar.Magnitiň ortasynda bir bölejik aňsatlyk bilen geçip bilýän hasaplaýjy deşik bar.Düzediş ýa-da gurnamagy tamamlamak üçin, hasaplaýjy gaz magnitleri mehaniki önümçilik we gurluşyk üçin amatlydyr.

 • “Countersunk & Thread” bilen “Neodymium Pot Magnets”

  “Countersunk & Thread” bilen “Neodymium Pot Magnets”

  Pot Magnitleri tegelek baza magnitleri ýa-da tegelek kubok magnitleri, RB magnitleri, käse magnitleri diýlip hem atlandyrylýar, polotnoýda ýa-da garşylykly berkidiji deşikli polat kubokda ýerleşdirilen neodiumdan ýa-da ferrit halka magnitlerinden ybarat magnit kubok gurnamalarydyr.Dizaýnyň bu görnüşi bilen, bu magnit gurnamalaryň magnit saklaýyş güýji birnäçe gezek köpelýär we aýry-aýry magnitlerden ep-esli güýçlidir.

  Gaz magnitleri, aýratyn-da ululary, senagat magnitleri hökmünde ulanylýan ýörite magnitlerdir.Gaz magnitleriniň ýadrosy neodiumdan ýasalýar we magnitiň ýelimleýiş güýjüni güýçlendirmek üçin polat gazana batýar.Şonuň üçin olara “gaz” magnitleri diýilýär.

 • Güýçli seýrek ýer diski hasaplaýjy deşik tegelek esasy gaz magnitleri D16x5.2mm (0.625 × 0.196 in)

  Güýçli seýrek ýer diski hasaplaýjy deşik tegelek esasy gaz magnitleri D16x5.2mm (0.625 × 0.196 in)

  Hasap çukury bilen gaz magnit

  ø = 16mm, beýikligi 5.2 mm ((0,625 × 0.196))

  Çukur 3,5 / 6.5 mm

  Burç 90 °

  Neodiumdan ýasalan magnit

  Q235-den ýasalan polat käse

  Güýç takmynan6 kg

  Pes MOQ, ýöriteleşdirilen spes hem talaplaryňyza görä garşylanýar

 • Countersunk D25mm Ne 0.977 bilen Neodymi Pot Magnet Cup Magnit)

  Countersunk D25mm Ne 0.977 bilen Neodymi Pot Magnet Cup Magnit)

  Hasap çukury bilen gaz magnit

  ø = 25mm (0.977 in), beýikligi 6,8 mm / 8mm

  Çukur 5.5 / 10,6 mm

  Burç 90 °

  Neodiumdan ýasalan magnit

  Q235-den ýasalan polat käse

  Güýç takmynan18 kg ~ 22kgs

  Pes MOQ, özleşdirilen, talaplaryňyza görä kabul edilýär.

  Magnitler dürli şekilde bar.Käbirleri kwadrat, beýlekileri gönüburçly.Kubok magnitleri ýaly tegelek magnitler hem bar.Kubok magnitleri henizem magnit meýdany döredýär, ýöne tegelek görnüşi we kiçi göwrümi olary käbir programmalar üçin ideal edýär.Kubok magnitleri takyk näme we olar nähili işleýär?

 • Neodymium Channel Magnet Assambleýalary

  Neodymium Channel Magnet Assambleýalary

  Önümiň ady: Kanal Magneti
  Material: Neodimiý magnitleri / Seýrek ýer magnitleri
  Ölçegi: Adaty ýa-da özleşdirilen
  Örtük: Kümüş, Altyn, Sink, Nikel, Ni-Cu-Ni.Mis we ş.m.
  Şekil: gönüburçly, tegelek esas ýa-da özleşdirilen
  Programma: Gol we banner eýeleri - Ygtyýarnamanyň plitalary - Gapy berkitmeleri - Kabel goldawy

 • Kauçuk örtükli magnitler, Countersunk & Thread

  Kauçuk örtükli magnitler, Countersunk & Thread

  Kauçuk bilen örtülen magnit, magnitiň daşky ýüzüne rezin gatlagyny örtmekdir, adatça içerde süzülen NdFeB magnitleri, daşyndaky magnit geçiriji demir list we rezin gabyk.Çydamly kauçuk gaby, zeper ýetmeginden we poslamazlygy üçin gaty, döwük we poslaýjy magnitleri üpjün edip biler.Ulagyň üstleri ýaly ýapyk we açyk magnit berkitme programmalary üçin amatly.

Esasy programmalar

Hemişelik Magnitler we Magnit Assambleýalary öndüriji