Magnit çeňňekler

Magnit çeňňekler

  • “Countersunk & Thread” bilen “Neodymium Pot Magnets”

    “Countersunk & Thread” bilen “Neodymium Pot Magnets”

    Pot Magnitleri tegelek baza magnitleri ýa-da tegelek kubok magnitleri, RB magnitleri, käse magnitleri diýlip hem atlandyrylýar, polotnoýda ýa-da garşylykly berkidiji deşikli polat kubokda ýerleşdirilen neodiumdan ýa-da ferrit halka magnitlerinden ybarat magnit kubok gurnamalarydyr.Dizaýnyň bu görnüşi bilen, bu magnit gurnamalaryň magnit saklaýyş güýji birnäçe gezek köpelýär we aýry-aýry magnitlerden ep-esli güýçlidir.

    Gaz magnitleri, aýratyn-da ululary, senagat magnitleri hökmünde ulanylýan ýörite magnitlerdir.Gaz magnitleriniň ýadrosy neodiumdan ýasalýar we magnitiň ýelimleýiş güýjüni güýçlendirmek üçin polat gazana batýar.Şonuň üçin olara “gaz” magnitleri diýilýär.

Esasy programmalar

Hemişelik Magnitler we Magnit Assambleýalary öndüriji