Laminirlenen magnitler

Laminirlenen magnitler

  • Eddi häzirki ýitgisini azaltmak üçin laminirlenen hemişelik magnitler

    Eddi häzirki ýitgisini azaltmak üçin laminirlenen hemişelik magnitler

    Tutuş magniti birnäçe bölege bölmek we bilelikde ulanmak maksady, ýitgini azaltmak.Bu görnüşli magnitlere “Lamination” diýýäris.Umuman, näçe köp bolsa, ýitginiň azalmagynyň täsiri şonça gowy.Laminasiýa magnitiň umumy işleýşini ýaramazlaşdyrmaz, diňe akym birneme täsir eder.Adatça, her boşlugy şol bir galyňlyga gözegçilik etmek üçin ýörite usul ulanyp, belli bir galyňlykdaky ýelim boşluklaryna gözegçilik edýäris.

  • Awtoulag pudagynda ulanylýan hemişelik magnitler

    Awtoulag pudagynda ulanylýan hemişelik magnitler

    Awtoulag programmalarynda netijeliligi goşmak bilen hemişelik magnitler üçin köp dürli ulanyş bar.Awtoulag pudagy netijeliligiň iki görnüşine gönükdirilýär: ýangyç tygşytlylygy we önümçilik liniýasyndaky netijelilik.Magnitler ikisine-de kömek edýär.

Esasy programmalar

Hemişelik Magnitler we Magnit Assambleýalary öndüriji