Wezipeler we gymmatlyklar

hezhao

MISSIONLAR

Senagat magnit goşundylary üçin döredijilikli we täsirli çözgütleri hödürleýän hemişelik magnitler we magnit ýygnamak hünärmenleri.Bizde dogruçyl we zähmetsöýer işgärler bar, wepaly müşderiler bilen dowamly gatnaşyk gurýarys we müşderilere bäsdeşlik we durnukly önümler hödürleýäris.

GYMMATLAR

✧ Howpsuzlyk - Ilki bilen howpsuzlyk medeniýetini sürýäris;

Yhlas - Biz hemişe ahlak kadalarymyza eýerýäris;

Pect Hormat - işgärlerimize, müşderilerimize we bäsdeşlerimize hormat goýýarys;

Ation Dörediş - Önümlerimize, çözgütlerimize döredijilikli pikirlenmegi gözleýäris we ulanýarys;

Ith Iman - Hiliň bazarda ýeňiş gazanýandygyna we jogapkärçiligiň hilini ýokarlandyrýandygyna berk ynanýarys.

BIZ ynanýarys

Innovation innowasiýa arkaly baha bermek;

Open Açyk we dogruçyl gatnaşyk;

✧ Çalt bazara, we gysga ýollara ynanmaýarys;

Esasy gymmadyňyz bar bolsa, biz siziň toparyňyz!


Esasy programmalar

Hemişelik Magnitler we Magnit Assambleýalary öndüriji