Kauçuk örtülen magnitler

Kauçuk örtülen magnitler

  • Kauçuk örtükli magnitler, Countersunk & Thread

    Kauçuk örtükli magnitler, Countersunk & Thread

    Kauçuk bilen örtülen magnit, magnitiň daşky ýüzüne rezin gatlagyny örtmekdir, adatça içerde süzülen NdFeB magnitleri, daşyndaky magnit geçiriji demir list we rezin gabyk.Çydamly kauçuk gaby, zeper ýetmeginden we poslamazlygy üçin gaty, döwük we poslaýjy magnitleri üpjün edip biler.Ulagyň üstleri ýaly ýapyk we açyk magnit berkitme programmalary üçin amatly.

Esasy programmalar

Hemişelik Magnitler we Magnit Assambleýalary öndüriji