Hemişelik Magnit öndürijisi

Hemişelik Magnitler we Magnit Assambleýalary öndüriji

 • Magnit önümleriniň her görnüşini üpjün etmekde baý tejribe;Iň seýrek 3 boş zawod bilen strategiki hyzmatdaşlyk;Çig mal üçin güýçli we ygtybarly ätiýaçlyk, durnuklylyk;Annualyllyk bahasy 2% -5% kepillendirilýär.

  10 ýyl + Tejribe

  Magnit önümleriniň her görnüşini üpjün etmekde baý tejribe;Iň seýrek 3 boş zawod bilen strategiki hyzmatdaşlyk;Çig mal üçin güýçli we ygtybarly ätiýaçlyk, durnuklylyk;Annualyllyk bahasy 2% -5% kepillendirilýär.

 • 5S ulgamyna berk eýeriň we IATF16949 standart ulgamyna serediň;Önümçilik we gözegçilik boýunça awtomatlaşdyrmagyň ýokary tizligi;Magnit we Magnit Assambleýalary üçin 0 PPM;100% awtomatiki magnit akymyny barlamak.

  0 PPM hili

  5S ulgamyna berk eýeriň we IATF16949 standart ulgamyna serediň;Önümçilik we gözegçilik boýunça awtomatlaşdyrmagyň ýokary tizligi;Magnit we Magnit Assambleýalary üçin 0 PPM;100% awtomatiki magnit akymyny barlamak.

 • 150 milliondan gowrak neodim magnit getirildi;Amaly yzygiderli gowulaşdyrmak;Önüm liniýalaryny ýylda 30% giňeltmek;Global müşderi bazasynyň ösüşi.

  30% ýyllyk ösüş

  150 milliondan gowrak neodim magnit getirildi;Amaly yzygiderli gowulaşdyrmak;Önüm liniýalaryny ýylda 30% giňeltmek;Global müşderi bazasynyň ösüşi.

 • Bazar üýtgemelerini yzarlaň we ýakyn 5 ýylda ösüşe üns beriň;Müşderileriň üýtgeýän talaplaryny kesgitlemek üçin yzygiderli işlemek;Täze talaplary kanagatlandyrmak üçin hil proseduralaryny gowulandyrmak;Innowasiýa we modernizasiýa täze mümkinçilik getirdi.

  Yzygiderli gowulaşmak

  Bazar üýtgemelerini yzarlaň we ýakyn 5 ýylda ösüşe üns beriň;Müşderileriň üýtgeýän talaplaryny kesgitlemek üçin yzygiderli işlemek;Täze talaplary kanagatlandyrmak üçin hil proseduralaryny gowulandyrmak;Innowasiýa we modernizasiýa täze mümkinçilik getirdi.

 • Güýçli önümler we önümçilik liniýasynyň dizaýn mümkinçilikleri;Ygtybarly we iň oňat bäsdeşlik çözgütleri bilen üpjün etmek;In Engineeringenerçilik we önümçilik boýunça hünärmen topary.

  Gözleg we gözleg topary

  Güýçli önümler we önümçilik liniýasynyň dizaýn mümkinçilikleri;Ygtybarly we iň oňat bäsdeşlik çözgütleri bilen üpjün etmek;In Engineeringenerçilik we önümçilik boýunça hünärmen topary.

 • Dizaýndan ahyrky önümlere çenli müşderiler bilen ýakyndan işleşdi;Öwseler üçin ikinji gün eltip bermek we gapy-gapy bermek;Ylmy barlaglardan köpçülikleýin önümçilige bir duralga hyzmaty;2 sagadyň içinde çalt we dogry jogaplar.

  $ Goşulan Hyzmat

  Dizaýndan ahyrky önümlere çenli müşderiler bilen ýakyndan işleşdi;Öwseler üçin ikinji gün eltip bermek we gapy-gapy bermek;Ylmy barlaglardan köpçülikleýin önümçilige bir duralga hyzmaty;2 sagadyň içinde çalt we dogry jogaplar.

NingboHonsenMagnetics Co., Ltd.

Esasy programmalar

Hemişelik Magnitler we Magnit Assambleýalary öndüriji