Gözleg we gözleg ukyby

Häzirki bazara has gowy hyzmat ederis we bäsdeşlik artykmaçlygymyzy artdyrarys diýip, müşderilerimize oňyn we geljegi uly goldaw we bäsdeşlik önümlerini ösüş we innowasiýa geljegi bilen üpjün etmegi umyt edýäris.Tehnologiki innowasiýalar arkaly öz ösüşimizi we ösüşimizi öňe süreris we täze bazara aralaşarys diýip umyt edýäris.Hemişelik magnitlerde we magnitli gurnamalarda we amaly programmalarda ösüş we liderlik strategiýamyza görä, kompaniýa müşderileriň kyn isleglerini kanagatlandyrmak üçin özboluşly öňe gidiş tehnologiýalary ösdürmeli.

Bu talaplary kanagatlandyrmak üçin, örän tejribeli baş inereneriň ýolbaşçylygyndaky gözleg we barlag bölümimiz, müşderilerimiz bilen uzak möhletleýin aragatnaşyk saklamak we geljege garamak bilen, Honsen Magnetics-de bar bolan tejribe we tehniki başarnyklary ulanmak üçin ähli tagallalary edýär. tehnologiki ösüşe we ösüp barýan bazarlara garaşmak.Her taslamanyň ýerli we dünýä derejesinde dowam edýän gözleg taslama bukjasyna gözegçilik etmek üçin garaşsyz gözleg topary bar.

1
2
5
6
3
7
8

Esasy programmalar

Hemişelik Magnitler we Magnit Assambleýalary öndüriji