Magnit jübütler

Magnit jübütler

  • Sürüji nasosy we magnit garyjylary üçin hemişelik magnit jübütleri

    Sürüji nasosy we magnit garyjylary üçin hemişelik magnit jübütleri

    Magnit birikdirmeler, bir aýlanýan agzadan beýlekisine tork, güýç ýa-da hereket geçirmek üçin magnit meýdanyny ulanýan aragatnaşyk däl birikmelerdir.Geçiriş hiç hili fiziki baglanyşyksyz magnit däl gap-gaç barýerinden amala aşyrylýar.Jübütler magnit bilen oturdylan jübüt disklere ýa-da rotorlara garşy.

  • Hemişelik Magnitler bilen Magnit Motor Assambleýalary

    Hemişelik Magnitler bilen Magnit Motor Assambleýalary

    Hemişelik magnit hereketlendirijisi, adatça häzirki magnit üýtgeýän tok (PMAC) hereketlendirijisi we häzirki magnit göni tok (PMDC) hereketlendirijisine bölünip bilner.PMDC hereketlendirijisi we PMAC hereketlendirijisi degişlilikde çotgasyz / çotgasyz hereketlendirijä we asynkron / sinhron hereketlendirijä bölünip bilner.Hemişelik magnit tolgunmasy güýç sarp etmesini ep-esli azaldyp, hereketlendirijiniň işleýşini güýçlendirip biler.

Esasy programmalar

Hemişelik Magnitler we Magnit Assambleýalary öndüriji