Önümler

Honsen Magnitikasyndan hemişelik magnitler we magnit önümleri

Hemişelik magnitlergündelik durmuşyň möhüm elementidir.Häzirki wagtda ähli amatlyklarda diýen ýaly işleýärler.Magnit gurnamamagnit önümlerini öndürmek üçin demir, garyndy ýa-da beýleki metal böleklerine ýygnanan magnitlerdir.Honsen Magnetic ajaýyp üpjün edýärmagnit önümlerihemişelik magnit önümleriniň iň giň toplumyny öndüriji we üpjün ediji hökmünde on ýyldan gowrak wagt bäri.

Magnitlerimiz senagat we öý önümlerinde iň çydamly we işleýän magnitlerdir.NdFeB Magnitler, Ferrit Magnitleri, SmCo Magnets, AlNiCo Magnets, Kauçuk örtülen magnitler, Pot magnitlerini oturtmak, Beton magnitleri çaklaň, Magnit gurallarywe has köp magnitli zatlar bar.

Köp derejeli üpjünçilik zynjyrymyz we tejribeli hünärmenler toparymyz, taslamalaryňyza doly magnit çözgütleri hödürlär.Biziň bilen habarlaşyň we soraglaryňyzy bize iberiňsales@honsenmagnetics.comýa-da bize + 86-13567891907 jaň ediň, biz günde 26 sagat we hepdede 8 gün işleýäris.

Aşakdaky kategoriýalarymyz hakda has giňişleýin öwreniň.


Esasy programmalar

Hemişelik Magnitler we Magnit Assambleýalary öndüriji